Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Di chuyển email Microsoft 365 của tôi khỏi GoDaddy

Bạn có thể cần gặp trực tiếp Microsoft hoặc một Đối tác giải pháp đám mây (CSP) khác, chẳng hạn như để thêm các sản phẩm hoặc tính năng bổ sung không có trong các gói của GoDaddy. Mặc dù chúng tôi rất tiếc khi thấy bạn ra đi, nhưng chúng tôi ở đây để giúp chuyển email của bạn sang nhà cung cấp mới.

Nếu bạn chuyển trực tiếp sang Microsoft, hãy liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp.

Chọn một chủ đề để chuyển đến phần đó:

Quá trình di chuyển

Khi bạn muốn di chuyển tổ chức email của mình khỏi GoDaddy:

 • Xác nhận tài khoản email của bạn đang hoạt động và không hết hạn trong vòng 5 ngày làm việc tiếp theo. Trong thời gian này, GoDaddy vẫn là nhà cung cấp email của bạn.
  • Nếu bạn đang di chuyển Dịch vụ lưu trữ email sang một nhà cung cấp khác, trước tiên bạn phải tạo một tài khoản với nhà cung cấp mà bạn muốn chuyển đến và thông báo cho họ về việc di chuyển đang chờ xử lý.
 • Liên hệ một Hướng dẫn GoDaddy để yêu cầu di chuyển.
 • Chúng tôi sẽ tạo một phiếu cho yêu cầu di chuyển của bạn.
 • Trong vòng 10 ngày, chúng tôi sẽ gửi mật khẩu tạm thời qua email đến địa chỉ email trong hồ sơ cho tài khoản GoDaddy của bạn. Email này không được là địa chỉ email di chuyển khỏi GoDaddy trong quá trình này.
 • Lưu ý: Mặc dù có thể mất đến 10 ngày để nhận được mật khẩu tạm thời, nhưng bạn có thể nhận được mật khẩu đó trong vòng 24 giờ.

 • Bạn sẽ cần đăng nhập trực tiếp vào đối tượng thuê hiện có tại Microsoft bằng mật khẩu tạm thời mà chúng tôi gửi cho bạn.
  • Tất cả các địa chỉ email sẽ được thay đổi mật khẩu thành cùng một mật khẩu tạm thời.
 • Mua các gói bạn cần để tiếp tục dịch vụ với nhà cung cấp mới. Xin lưu ý nếu bạn mua các loại gói khác với những gói đã có trong tổ chức, bạn sẽ cần cấp phép cho người dùng với các gói mới đó.
  • Khi mua giấy phép, bạn có thể vẫn thấy tùy chọn mua từ GoDaddy, cũng như Microsoft.
  • Trong thời gian này, bạn chỉ nên mua giấy phép từ Microsoft hoặc một đại lý Microsoft 365 khác.
  • Nếu giấy phép đã mua khác với giấy phép gốc, bạn sẽ cần xóa giấy phép GoDaddy khỏi người dùng đó trước khi chỉ định giấy phép mới mua.
 • Sau khi yêu cầu di chuyển hoàn tất, bạn sẽ cần quyết định xem sẽ làm gì với các gói email Microsoft 365 của mình từ GoDaddy:
Về đầu trang

Yêu cầu di chuyển

Trước khi chuyển email Microsoft 365 khỏi GoDaddy:

 • Bạn phải có thể xác thực tài khoản GoDaddy của mình.
 • Email được liên kết với tài khoản GoDaddy của bạn không được là địa chỉ email di chuyển đi.
 • Gói email của bạn phải đang hoạt động và không ở trạng thái thanh toán bị tạm ngưng hoặc thất bại.
 • Bạn phải có thể chỉ định những gì đang xảy ra với gói lưu trữ của bạn, nếu có.
 • Bạn phải xem lại các câu hỏi di chuyển với một Hướng dẫn GoDaddy .
Về đầu trang

Di chuyển câu hỏi

Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi sẽ cùng bạn xem xét những nội dung sau để chuẩn bị cho việc di chuyển:

 • Địa chỉ email liên hệ của bạn không phải là một phần của tổ chức đang được di chuyển?
  • Địa chỉ email trong tài khoản GoDaddy của bạn phải tách biệt với tổ chức email chuyển đi. Chúng tôi sẽ đặt lại mật khẩu cho người dùng trong tổ chức, vì vậy bạn sẽ cần một địa chỉ email khác để truy cập các thư mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn.
 • Bạn có đang sử dụng bất kỳ tiện ích bổ sung email nào không?
  • Nếu có bất kỳ tiện ích bổ sung email nào, các dịch vụ đó sẽ bị xóa như một phần của quá trình di chuyển. Lưu trữ email, được cung cấp bởi Barracuda, là một ngoại lệ. Nếu bạn muốn di chuyển kho lưu trữ của mình, bạn sẽ cần thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ email mới của bạn rằng bạn đang di chuyển lưu trữ cho họ.
  • Lưu ý: GoDaddy sẽ chuyển kho lưu trữ của bạn sang đối tác lưu trữ mới như một phần của quy trình này. Bạn phải hoàn tất việc chuyển sang đối tác lưu trữ trước khi tổ chức email có thể chuyển đi.

 • Bạn có đồng ý chuyển tổ chức sang trực tiếp Microsoft hay một CSP khác không?
  • GoDaddy sẽ không còn quyền truy cập vào tổ chức và không thể cung cấp hỗ trợ sau khi di chuyển.
  • Các gói và giá có sẵn tại Microsoft hoặc một CSP khác có thể không khớp với các gói và giá có sẵn của GoDaddy.
  • Tổ chức không thể chuyển về GoDaddy sau khi đã chuyển đi nơi khác.
 • Bạn có hiểu rằng tất cả mật khẩu phải được thay đổi cho người dùng trong tổ chức?
  • GoDaddy sẽ cung cấp mật khẩu tạm thời mà bạn được thông báo trong phiếu chúng tôi tạo.
  • Sau khi chúng tôi thay đổi mật khẩu, tất cả người dùng cần đặt mật khẩu vĩnh viễn mới. Bạn không thể sử dụng trang đăng nhập GoDaddy để truy cập Microsoft 365 nữa.
 • Bạn có hiểu rằng bạn sẽ cần mua các gói email mới để tránh bị mất hiệu lực trong dịch vụ không?
  • GoDaddy sẽ thông báo cho bạn qua email khi bạn cần mua các gói mới từ CSP đích và chỉ định chúng cho người dùng nếu cần. 7 ngày sau khi xóa các địa chỉ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, GoDaddy sẽ xóa các gói của chúng tôi khỏi tổ chức và chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi với tổ chức.
 • Tại sao bạn muốn chuyển email của mình khỏi GoDaddy?
  • Vui lòng giải thích lý do bạn chuyển email khỏi GoDaddy. Phản hồi của bạn là tùy chọn, nhưng chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn vì nó giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ và chức năng sản phẩm của mình trong tương lai.
Quay lại đầu trang

Xem thêm thông tin