Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Di chuyển nội dung website của bạn sang GoDaddy

Các chuyên gia di chuyển nội dung của chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển website từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ không phải GoDaddy hoặc từ tài khoản GoDaddy này sang tài khoản GoDaddy khác, sang bất kỳ sản phẩm dịch vụ lưu trữ dựa trên Linux và Windows nào của chúng tôi. Chỉ cần cho chúng tôi biết một chút về địa điểm bạn muốn chuyển đi, và chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, Hướng dẫn viên GoDaddy của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Dịch vụ lưu trữ của GoDaddy

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà GoDaddy cung cấp, hãy xem Menu Dịch vụ lưu trữ .