Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công

Di chuyển thủ công một trang WordPress vào tài khoản WordPress được quản lý có thể phức tạp và khó hiểu nếu bạn không thành thạo một số phần mềm được người trong giới CNTT sử dụng rộng rãi - đặc biệt là một chương trình FTP như FileZilla và công cụ quản lý cơ sở dữ liệu phpMyAdmin.

Được yêu cầu: Bạn sẽ cần tài khoản dưới đây để hoàn tất các bước trong tuyển tập này:
  • Một tài khoản Managed WordPress hoặc Managed WordPress Chuyên nghiệp được thiết lập và đang hoạt động. Nội dung của tài khoản WordPress này sẽ bị ghi đè. (Bạn cần giúp thêm một trang để thiết lập?)
  • Một máy khách FTP để di chuyển các tập tin của trang. Chúng tôi khuyên dùng FileZilla.
  • Trình soạn thảo văn bản giúp bạn chỉnh sửa lần cuối cho tập tin cấu hình của trang - wp-config.php. Chúng tôi khuyên dùng Notepad++. Bạn đừng chỉnh sửa tập tin với một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.

Quy trình này sẽ hướng dẫn bạn tường tận cách di chuyển thủ công một trang WordPress từ cPanel sang tài khoản Managed WordPress của CoMPANY_NAME. Quy trình này sẽ không hoạt động khi di chuyển một trang WordPress sang môi trường dịch vụ lưu trữ khác. Bạn chỉ nên thử quy trình này nếu công cụ tự động di chuyển không thể tự di chuyển trang WordPress.

Quy trình di chuyển thủ công một trang WordPress vào tài khoản Managed WordPress có năm phần sau:

Tải xuống các tập tin của trang

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách tải xuống các tập tin của trang bằng ứng dụng Giao thức truyền tập tin (FTP).

Xuất cơ sở dữ liệu của bạn

Tiếp theo, bạn sẽ xuất cơ sở dữ liệu của trang thông qua phpMyAdmin.

Tải lên các tập tin của trang

Tiếp theo, bạn sẽ tải các tập tin của trang lên gói Managed WordPress bằng ứng dụng Giao thức truyền tập tin (FTP).

Nhập cơ sở dữ liệu của bạn

Tiếp theo, bạn sẽ nhập cơ sở dữ liệu của trang thông qua phpMyAdmin.

Thực hiện chỉnh sửa lần cuối

Hoàn tất di chuyển bằng cách chỉnh sửa tập tin cấu hình của trang WordPress.

Xem thêm thông tin