GoDaddy Trợ giúp

Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công

Lưu ý: Nếu bạn đang di chuyển một trang WordPress từ WordPress.com, bạn sẽ cần thực hiện các bước thay thế (Di chuyển trang của tôi từ WordPress.com).
Bắt buộc:Bạn sẽ cần tài khoản dưới đây để hoàn tất các bước trong chuỗi này:
  • Trang đích WordPress được thiết lập và hoạt động để bạn có thể chuyển nội dung trang vào đó. Nội dung của trang WordPress này sẽ bị ghi đè.
  • Một ứng dụng giao thức truyền tập tin (FTP) để di chuyển tập tin của trang. Chúng tôi khuyên dùng FileZilla.
  • Nếu trang WordPress của bạn được lưu trữ trong gói Managed WooCommerce Stores, bạn sẽ cần thiết lập quyền truy cập SFTP trước khi có thể kết nối với ứng dụng FTP.
  • Một trình soạn thảo văn bản để chỉnh sửa lần cuối cho tập tin cấu hình của trang, wp-config.php. Chúng tôi khuyên dùng Notepad++. Bạn đừng chỉnh sửa các tập tin này bằng ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.

Bạn có thể cảm thấy khó khăn khi di chuyển website WordPress theo cách thủ công nhưng công việc này không phức tạp như bạn nghĩ. Sau khi nắm được những phần chính cần di chuyển và nơi di chuyển những phần đó, bạn có thể tự mình thực hiện.

Các phần chính của một trang WordPress bao gồm:

  • Tập tin cơ bản: Tập tin cơ bản bao gồm các tập tin PHP và tập tin nguồn liên quan tạo thành WordPress. Trong quá trình di chuyển, bạn thường di chuyển một bản cài đặt WordPress sang vị trí khác. Vì vậy, các tập tin cơ bản sẽ xuất hiện sẵn ở đích đến và bạn không cần phải di chuyển chúng. Các tập tin này nằm trong các thư mục wp-admin và wp-includes. Bạn có thể tạm bỏ qua những thư mục này.
  • Tập tin của trang: Tập tin của trang bao gồm các tập tin PHP và tập tin liên quan góp phần cải thiện giao diện cho trang của bạn. Giao diện, trình cắm và các phương tiện khác đều thuộc nhóm tập tin này. Những tập tin này nằm trong thư mục wp-content và bạn sẽ di chuyển thư mục này trong quá trình di chuyển.
  • Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ cài đặt của trang. Bạn cũng sẽ cần di chuyển cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Nếu bạn đang di chuyển một trang WordPress vào một gói Managed WordPress, công cụ tự động di chuyển được tích hợp trên nền tảng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Nếu bạn không thể di chuyển trang bằng công cụ tự động di chuyển, hãy tiếp tục xem loạt bài viết này.

Thực hiện các bước sau để di chuyển trang WordPress của bạn theo cách thủ công:

Tải xuống các tập tin của trang

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách tải xuống các tập tin của trang bằng ứng dụng FTP.

Xuất cơ sở dữ liệu của bạn

Xuất cơ sở dữ liệu thông qua phpMyAdmin.

Tải lên các tập tin của trang

Tải các tập tin của trang lên trang WordPress mới bằng ứng dụng FTP.

Nhập cơ sở dữ liệu của bạn

Nhập cơ sở dữ liệu của bạn vào trang WordPress mới thông qua phpMyAdmin.

Thực hiện chỉnh sửa lần cuối

Hoàn tất di chuyển bằng cách chỉnh sửa tập tin cấu hình của trang WordPress.

Xem thêm thông tin