Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công

Di chuyển một trang WordPress thủ công vào tài khoản WordPress được quản lý của bạn là phức tạp và có thể dễ nhầm lẫn nếu bạn không thông thuộc một vài phần của phần mềm được bên CNTT sử dụng rộng rãi - cụ thể là, một máy khách FTP như FileZilla, một máy khách SSH như Cổng, một giao diện dòng lệnh cũ và phpMyAdmin, một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu.

Được yêu cầu: Bạn sẽ cần tài khoản dưới đây để hoàn tất các bước trong tuyển tập này:
  • Một tài khoản WordPress được quản lý hay WordPress được quản lý Chuyên nghiệp mà được cài đặt và hoạt động để chuyển trang của bạn sang. Nội dung của tài khoản WordPress bạn đang di chuyển đến sẽ bị ghi đè.
  • Một máy khách FTP để di chuyển các tập tin của trang. Có nhiều máy khách FTP bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Máy khách FTP FileZilla.
  • Một trình soạn thảo văn bản để thực hiện các thay đổi cần thiết trong một tập tin SQL. Có nhiều trình soạn thảo văn bản bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Notepad++. Bạn đừng chỉnh sửa các tập tin trong tuyển tập này với một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.
  • Hãy cho mình 30-60 phút để hoàn thành tất cả sáu phần.

Quy trình này sẽ hướng dẫn bạn tường tận tất cả quá trình di chuyển thủ công một trang WordPress sang tài khoản WordPress được quản lý của GoDaddy. Quy trình này có thể không hoạt động khi di chuyển một trang WordPress sang môi trường dịch vụ lưu trữ khác. Bạn chỉ nên thử quy trình này nếu công cụ tự động di chuyển không có thể tự di chuyển trang WordPress.

Di chuyển thủ công một trang WordPress sang tài khoản WordPress được quản lý có sáu phần dưới đây:


Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.