Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Địa chỉ IP website trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi là gì?

Bạn có thể cần tìm địa chỉ IP trang web của mình để trỏ tên miền của bạn đến đó hoặc để tải lên các tập tin thông qua FTP.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, bên dưới Cài đặt , nhấp vào Máy chủ .
    nhấp vào máy chủ

    Địa chỉ IP của bạn xuất hiện trong danh sách cài đặt.

Xem thêm thông tin