Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Diagnose your server performance and security issues

Bad settings can cause your site to run slowly, or even cause occasional server crashes. Our server specialists can help configure and optimize your VPS or dedicated server to improve site speed and server uptime.

Our security experts can audit your server security settings and make recommendations on how to improve your server's security. We'll do an application level audit on apps such as, WordPress, Joomla, Drupal, and we'll do a server level audit.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.