Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Dịch vụ kiểm tra quyền của trang

Hệ thống quản lý nội dung, blog và biểu mẫu liên hệ phụ thuộc vào quyền đối với tập tin và thư mục. Nếu trang của bạn không hoạt động bình thường hoặc bạn đang gặp sự cố về quyền đối với tập tin hoặc sự cố về quyền thư mục, có thể đã đến lúc cần kiểm tra quyền. Quyền không phù hợp có thể cản trở chức năng của trang và có thể mở trang của bạn cho kẻ tấn công. Nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra quyền trên trang của bạn và làm việc với bạn để áp dụng các cài đặt chính xác để trang của bạn hoạt động bình thường và an toàn.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Xem thêm thông tin

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà GoDaddy cung cấp, hãy xemMenu Dịch vụ lưu trữ .