Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi có hỗ trợ cơ sở dữ liệu Microsoft Access không?

Chúng tôi không hỗ trợ tạo Microsoft Access & reg; cơ sở dữ liệu với tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk.

Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MS SQL.

Bước tiếp theo