Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Điều gì tiếp theo trong GoDaddy Studio?


Xin chúc mừng! Giờ bạn đã biết những điều cơ bản về cách điều hướng GoDaddy Studio và có thể tạo thiết kế đầu tiên của mình. Đã đến lúc áp dụng các kỹ năng của bạn và sáng tạo với sự trợ giúp của một vài tính năng GoDaddy Studio.

Xem thêm thông tin