Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Điều gì xảy ra khi chứng nhận của tôi hết hạn?

Nếu bạn cho phép một chứng nhận hết hạn, chứng nhận sẽ không hợp lệ và bạn sẽ không thể chạy các giao dịch bảo mật trên website của mình nữa. Cơ quan cấp chứng nhận (CA) sẽ nhắc bạn gia hạn chứng nhận SSL trước ngày hết hạn.

Lưu ý: Chứng nhận chỉ có thể được gia hạn tối đa 120 ngày trước và 30 ngày sau ngày hết hạn. Bạn có thể áp dụng tín dụng gia hạn 60 ngày trước khi hết hạn hoặc 30 ngày sau khi hết hạn.

Xem thêm thông tin