Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Điều gì xảy ra nếu tôi viết sai chính tả tên miền của tôi khi đăng ký?

Sau khi miền được đăng ký, chúng tôi không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi cách viết của miền. Chúng tôi đăng ký tên miền chính xác như cách bạn nhập nó. Bạn có thể thử và mua miền chính xác , nếu miền đó có sẵn.

Bạn cũng có tùy chọn hủy tên miền để tên miền không còn được đăng ký với bạn nữa. Hãy nhớ rằng việc hủy bỏ không đảm bảo bạn sẽ được hoàn trả bất kỳ phần nào trong phí đăng ký và việc hủy bỏ miền là một hành động vĩnh viễn.

Xem thêm thông tin

  • Đối với điều kiện hoàn, xem chính sách hoàn trả của chúng tôi dưới Điều khoản Refund Standard.