Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Difference between Autoresponders and Scheduled Emails

An Autoresponder, is for sending out a series of emails at a specific interval, in order, starting at the time the subscriber signed up. A scheduled email is a single email you send out to your list on a specific date, in the future.

So, let's say you have a 10-part instructional series, and you'd like people to receive one lesson a week. You would pre-write those lessons and set your Autoresponder to go out weekly. Then, no matter when someone signs up, they'll always receive the first lesson in the series, and receive the rest of the lessons once a week from then on. So, if someone signs up in December and the next person signs up in February, they both still get the lessons weekly, starting from the first one.

Looking for more Autoresponder details? Try these links:

All About Autoresponders

Autoresponder Set-up Instructions

Starting and Pausing an Autoresponder

Try this, for more on Scheduled emails.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.