Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Difference between Nominet's Whois Opt Out policy and GoDaddy Private Registration

The table below highlights the differences between GoDaddy's Private Registration offering and Nominet's Whois Opt Out policy.

Nominet Whois Opt Out GoDaddy Private Registration
Who qualifies? Domain name holders that are non-trading individuals (domain cannot be registered to a company or used for profit) Anyone
What information is hidden? Address Private Registration information replaces the First and Last name, Company name, and Address
What does it look like?
 • Domain name: cool-example.co.uk
 • Registrant: John Smith
 • Registrant type: UK Individual
 • Registrant's address: The registrant is a non-trading individual who has opted to have their address omitted from the WHOIS service
 • Data validation: Nominet was able to match the registrant's name and address against a 3rd party data source
 • Domain name: cool-example.co.uk
 • Registrant: Name withheld. This registrant is using a privacy service
 • Registrant's address: Address withheld. This registrant is using a privacy service
 • Privacy service: Domains By Proxy, LLC
 • Privacy service's address: 14747 N. Northsight Blvd. Ste. 111, PMB 309, Scottsdale, AZ 85260, USA
 • Data validation: Nominet was able to match the registrant's name and address against a 3rd party data source
Do I still have to verify my information with Nominet? Yes Yes, adding Private Registration should automatically verify the domain name through Nominet, however the underlying information must also be verifiable as Nominet does reserve the right to have the information audited
Where can I find more information? UK Whois Opt Out GoDaddy Private RegistrationOn the GoDaddy legal page

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.