Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Difference between social icons, links, and share buttons

There are two different types of social media tools that GoDaddy Email Marketing offers. The first are your Social Icons (a.k.a. Social Links). And the second are your Social Share Buttons.

Social Links

The Social Icons or links, are added through the Social option, under the Addons menu. These connect your subscribers to your social networking profiles, and show up at the bottom of your campaign.

Social media icons or links

Note: You can also add these Social Icons in, anywhere else you want, by using a GoDaddy Email Marketing shortcode.

Social Share Buttons

But the Share Buttons, on the other hand, show up at the very top of your emails, when you send them. They look like this:

Social media share buttons

To place these buttons there, you have to hit Send for that campaign, and tick the social share options that you want to include, on the Details page. Read more about both options, here.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.