Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Difference between subject line and campaign title

The Campaign Title that displays on the Campaigns page, and the Subject Line of an individual mailing are two different things. However, GoDaddy Email Marketing will use the Campaign Title as the default Subject Line, the first time you send a campaign. And any subsequent send will default to the Subject Line used on the previous mailing. But you can edit the Subject Line for each mailing, and the Campaign Title at any time -- completely exclusive of each other.

Editing the Campaign Title

Edit the Campaign Title of any campaign in your account by clicking on the Edit button under the campaign thumbnail, on the Campaigns page. Then click into the field at the top of the Composer, and edit the Campaign Title, here. Be sure to click the Save button, in order to commit any edits you make.

Editing the Subject Line

Edit the Subject Line at the time of sending your mailing. The Subject Line field displays on the second page of the mailing process, and is fully editable, each time you send a mailing. Simply make your changes before clicking Send, and the mailing will have your new Subject Line.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.