Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đính kèm một tập tin vào email của tôi

Thêm tập tin đính kèm vào email của bạn để người nhận có thể tải xuống. Các bước này dành cho Chế độ xem đã cập nhật .

Lưu ý: Có giới hạn 30 MB cho mỗi thư email mà bạn gửi, với giới hạn tệp đính kèm riêng lẻ là 20 MB.

  1. Đăng nhập vào Webmail. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Workspace Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Chọn Soạn.
  3. Chọn kẹp giấy để chọn tập tin hoặc kéo và thả vào thư. Tập tin sẽ xuất hiện trong Phần đính kèm .
  4. Cảnh báo: Không đính kèm các loại tập tin sau:
    .pif .reg .bat. scr .com .si .exe
    Chúng sẽ luôn bị webmail từ chối và có khả năng email của bạn bị gắn cờ là thư rác.
  5. Hoàn tất việc soạn tin nhắn và gửi đi khi bạn đã sẵn sàng.

Xem thêm thông tin