Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Disable admin/root access for my Gen 3 server.

If you no longer want root access enabled on your Managed or Fully Managed Linux server, you can disable it.

  1. In the My Servers panel, next to Admin Access, click Change.
  2. Deselect Enable your admin (root and sudo) access permission.
  3. Click Save.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.