Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Disable multi-currency pricing in your storefront

You can disable multi-currency pricing in your Reseller storefront to restore the default currency to USD.

  1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
  2. Click Settings and then select Currency.
  3. Clear the check box for Opt in to Multi-Currency Pricing, and then click OK. Your currency preference defaults to USD.

It can take several minutes for your changes to take effect.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.