Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Disable recursive DNS queries (Linux)

For information on recursive DNS, see What risks are associated with recursive DNS queries?.

Note: To perform this procedure, you must be the root user on your server.

To Disable Recursive DNS Queries

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following commands:
    cd /tmp/
    wget -O rdnsfix http://products.secureserver.net/scripts/rdnsfix
    php -c /r rdnsfix

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.