Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Disable recursive DNS queries (Windows)

For information on recursive DNS, see What risks are associated with recursive DNS queries?.

Note: DNS is not installed by default and will only be running if it has been installed manually. If this is the case, recursive DNS is enabled by default. To perform this procedure, you must be a member of your local computer's Administrators group or have the proper authority delegated to you.

  1. Log in to your dedicated or Virtual Private Server (VPS) through a Remote Desktop Connection.
  2. From the Start menu, click Control Panel, Administrative Tools, then DNS.
  3. In the console tree, right-click the appropriate DNS server, and then click Properties.
  4. Click the Advanced tab.
  5. Under Server options, check Disable recursion, and then click OK.
  6. In the console tree, right-click the appropriate DNS server, and then click Clear Cache.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.