Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Disable Secondary DNS

Disable Secondary DNS for a domain name at any time. If you're using GoDaddy nameservers as slaves, we move your domain to the default Premium DNS nameservers.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
  3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
  4. Under Advanced Features, select Secondary DNS.
  5. Under Enabled, select Off.
  6. Select Apply to save your changes.

All DNS changes can take 24 - 48 hours to fully update across global networks.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.