Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Disabling Adblock Plus

If you're using the Adblock Plus™ extension, you must disable it to open Website Builder.

  1. In your browser's toolbar, click the Adblock Plus icon to expand the menu.
  2. Select disableadblockplus.org.

Note: The menu also gives you the option to disable Adblock Plus on just the page you're on. So you can add an exception rule for your Website Builder login page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.