Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Disabling APC on Your Hosting Account

If you want to disable Alternative PHP Cache (APC), you can do so by modifying your PHP initialization file file.

  1. Using your hosting account's editor (Web & Classic / cPanel / Plesk), open your website's PHP initialization file.

    Note: We recommend backing up your PHP initialization file file before modifying it. You can do this by copying and renaming it in your file manager.

  2. On a new line, type apc.enabled=0.
  3. Save your changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.