Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Disabling HTTP Compression with Your Windows Web Hosting Account

Our Windows Web Hosting accounts use HTTP compression to improve your website's performance. HTTP compression sends a compressed version of your site to visitors' Web browsers, which then decompress it, loading your site more quickly.

However, if you do not want your site to use HTTP compression, you can disable it using a web.config file.

To Disable HTTP Compression for Your Entire Website

Include the following code in your web.config file:


  
    
  

To Disable HTTP Compression for Dynamic Pages

You can change your compression settings for static pages (HTM, TXT, etc.) versus dynamic pages (ASP, ASPX, PHP, etc.) by including the following code in your web.config file:

To Disable HTTP Compression for Static Pages

You can change your compression settings for static pages (HTM, TXT, etc.) versus dynamic pages (ASP, ASPX, PHP, etc.) by including the following code in your web.config file:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.