Disconnect my site from a Facebook business page

By deleting the GoDaddy Social app from your Facebook account, you will be able to turn off your website's connection with your Facebook page.

 1. Log in to your Facebook account.
 2. Go to Settings.
  disconnect website from facebook click settings
 3. On the left pane, click Business Integrations.
  click business integrations
 4. Check the box next to GoDaddy Social, then click Remove.
  click remove
 5. Click Remove to confirm the move. That’s it! You’ve successfully disconnected your GoDaddy website from your Facebook account.
  click remove to confirm

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.