Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Disk Space Audit

There may come a time when your server runs out of space. This can be detrimental to your business since a lack of disk space may cause your site not to function, potentially losing customers. Our server experts can audit your disk space usage, identify large files, make space saving recommendations, and upon your approval, take actions to reduce disk space.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.