Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Display Names Addon

Display Names is like a subscription management tool.

What if your signup wants to get your monthly newsletters, but your weekly ones are too much for them? By using different subscriber-facing names for different lists in your account, Display Names lets your users unsubscribe from one but not the other.

If a contact belongs to more than one list in your account, when they click the Unsubscribe button, they will see the choice to remain subscribed to individual lists.

It is sort of like a last minute check, to allow folks to stay on other lists, if they've decided they want to unsubscribe. As long as they are members of more than one lists that you have Display Names activated for, your unsubscribers can choose which list to stay on.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.