Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Display options for comparing mailing statistics

For the pages that show multiple mailings, simultaneously, you have different options for how to view the data. These two pages are:

The default display is in Scaled View. This plots all stats scaled to 100%. So you can compare the types of stats equally between all three campaigns, regardless of whether they were sent to the same amount of people.

But you can click on the % button at the top to view the stats displayed in Percent View. This view compares the percentages of all stats to each other. So a campaign with a 100% engagement rate would exceed other compared mailings, even if it was sent to the smallest list.

The No. button will display the Actual Number View. Here we're comparing the actual number of contacts that viewed, engaged, bounced, etc. So a campaign sent to the most people will overtake the display as the largest bar on the graph.

You can also click through all of the tabs of the different metrics, to compare any stat type between the mailings: accepted, bounced, viewed, engaged, shared, growth, forwards, and marked as spam.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.