Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Disputing a Transaction on Go Daddy Auctions

If you win a domain name on GoDaddy Auctions®, you must purchase the domain name and then contact the seller. If the seller does not provide the domain name, you can file a dispute within 15 days of the purchase date.

For more information, see Purchasing Domain Names You Won and Contacting the Domain Name Seller.

To Dispute a Transaction on GoDaddy Auctions

To file a dispute, send an email to AuctionDisputes@godaddy.com that includes the following details:

  • Your full name and contact information
  • Your account number
  • The domain name you won
  • The order number for the transaction
  • Your detailed account of the dispute

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.