Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Dive in: Browse essential articles

Here's a list of the most visited Help articles about Workspace Email. Use this as your guide for everything from setting up and managing your email accounts to learning about advanced email settings.

Click to jump to each section
How do I create and set up my email account? How do I use my email account?
Essential email tasks Advanced email tasks
What is this feature and how do I use it? Connect to third-party applications and plugins
Email account renewal options My email account isn’t working (troubleshooting)

How do I create and set up my email account?

Activate your email account and set it up on your phone and desktop. (Back to top)

How do I use my email account?

Compose your first email, change your password or set up email forwarding. (Back to top)

Essential email tasks

Organize your email account by creating folders. Create a forwarding email address and distribution lists. Delete email addresses that you no longer need. (Back to top)

Advanced email tasks

Change your webmail display settings, set up your spam filter, back up your email account and learn your email account limitations. (Back to top)

What is this feature and how do I use it?

See the the Workspace Updated View and get info on auto-reply, identies, calendar and tasks, online storage and SMTP relays. (Back to top)

Connect to third-party applications and plugins

Info on IMAP and POP and where your server and port settings live in Workspace. (Back to top)

Email account renewal options

Info on how to turn off auto renew or delete products. You can upgrade, downgrade or change your email plan and email addresses. (Back to top)

My email account isn’t working (troubleshooting)

Find out how to troubleshoot the errors you encounter. (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.