Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Dive in: Browse essential articles

Here's a list of the most visited Help articles about Microsoft 365 from GoDaddy. Use it as your guide from setting up and managing your email accounts to using your Microsoft Office Apps.

Click to jump to each section
Discover GoDaddy Microsoft 365 Get started - Set up your Microsoft 365 email address
Set up my email address on my devices Get the most out of Microsoft 365
Change my passwords and update account settings Download Business and Business Premium Office Apps
Troubleshooting: my email account isn't working

Discover Microsoft 365 from GoDaddy

Learn about Microsoft 365, plan options and email accounts. (Back to top)

Get started! Set up your Microsoft 365 email address

Congrats on your new email! Let’s get you set up and ready to send and receive mail. (Back to top)

Set up my email address on my devices

Add your email to your phone, tablet or computer. (Back to top)

Get the most out of Microsoft 365

Send all your emails to your new email address, create email aliases and import your contacts, calendars and different email addresses. (Back to top)

Change my passwords and update account settings

Here’s how to reset a password or change your display name. (Back to top)

Download Business and Business Premium Office apps

If you have Business or Business Premium, your plan includes Office apps for your computer and phone. (Back to top)

My email account isn’t working (troubleshooting)

Find out how to troubleshoot the errors you encounter. (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.