Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Dive in: Browse essential articles

Here's a list of the most visited Help articles about GoDaddy Office 365. Use it as your guide from setting up and managing your email accounts to using your Microsoft Office Apps.

Click to jump to each section
Which plan is right for me? (Discover GoDaddy Office 365) How do I create and set up my email account?
How do I use my email account? Advanced email account settings
What is this and how do I use it? (Office 365 apps and 3rd-party partner apps) Connect to third-party applications and plugins
My email account isn’t working (Troubleshooting)

Which plan is right for me? (Discover GoDaddy Office 365)

Learn about Office 365, plan options and email accounts. (Back to top)

How do I create and set up my email account?

Activate and set up email your email on desktop and mobile. (Back to top)

How do I use my email account?

Info on password resets, forwarding email, aliases and backing up your email accounts. (Back to top)

Advanced email account settings

You can set up encryption, forwarding to multiple email accounts or learn how to change the domain for your email address. (Back to top)

What is this and how do I use it? (Office 365 apps and 3rd-party partner apps)

Info on the apps, plugins and how you can use them to benefit your business. (Back to top)

Connect to third-party applications and plugins

IMAP and POP port and server settings for setting up third party apps, plugins and other email systems. (Back to top)

My email account isn’t working (Troubleshooting)

Find out how to troubleshoot the errors you encounter. (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.