Dive in: Browse essential articles list

Here's a list of most of Website Security and Backup's Help articles. Use it as your guide — from setting up Website Security, to getting your website clean, to making sure you have a daily backup of all of your hard work.

First steps

Set up your Website Security plan and scan your website.

WAF configuration

If you are using an Express, Deluxe, or Ultimate plan, you may need to configure the WAF.

Clean up your website

If malware is found on your website, there are additional steps you'll need to take after remediation is complete.

Website Backups

You will need to configure your Website Backups so you are protected from data loss, and have the ability to restore your website at a later date.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.