Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Dive in: Browse essential articles list

Here's a list of the most frequented Help articles about domains. Use it as your guide — from registering your domain to changing its DNS zone files.

Click to jump to each section
Discover domains Essential tasks
Renewals Privacy and Protection
Transfers Move a domain to another account
Parking, Forwarding, and Subdomains Nameservers and DNS

Discover domains

Watch domains videos, register a domain, and learn the difference between a domain and a website (Back to top)

Essential tasks

Unlock or cancel a domain, change contact info, or recover and renew expired domains (Back to top)

Renewals

Keep domains up to date by renewing automatically or manually, or cancel auto renewal (Back to top)

Privacy and Protection

Safeguard your domain with Privacy and Protection (Back to top)

Transfers

Take control of your domain by transferring to or away (Back to top)

Move a domain to another account

Move a domain from one account to another, or change account owners (Back to top)

Parking, Forwarding, and Subdomains

Park your domain until you use it, or maximize by forwarding to another site or creating a subdomain (Back to top)

Nameservers and DNS

Customize your domain with more technical control (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.