Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Dive in: Browse most-viewed articles

Here's a roundup of the most-viewed Help articles for the stand-alone version of the Online Store. They're arranged in the order you're most likely to perform these essential tasks when building your store.

Click to jump to any section
Get the big picture Start building my storefront
Create my product pages Set my payment, shipping, & tax options
Promote my store & connect with customers

Get the big picture

Watch these videos for an Online Store overview (Back to top)

Start building my storefront

Name your business, hook it to a domain, then dress it up (Back to top)

Create my product pages

Boost site traffic by showcasing your products — and all their options (Back to top)

Set my payment, shipping, & tax options

Help customers buy everything with a smooth checkout process (Back to top)

Promote my store & connect with customers

Reach out with email, coupons, and social media, then analyze what works (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.