Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

DNS thứ cấp là gì?

DNS phụ cho phép bạn tự động sao lưu tập tin vùng của miền vào tập hợp máy chủ tên thứ hai. Nếu tập hợp máy chủ tên đầu tiên gặp sự cố, nó sẽ tự động gửi yêu cầu đến các bản sao lưu, tập tin này sẽ có một tập tin vùng giống hệt với các máy chủ tên chính. Bạn phảiDNS cao cấp trên miền của mình để sử dụng DNS phụ. Bạn không thể sử dụng DNSSEC và DNS phụ trên cùng một tên miền.

Lưu ý: Việc sử dụng DNS thứ cấp yêu cầu bạn phải hiểu sâu về cách thiết lập và sử dụng máy chủ tên của riêng bạn.

Khi bật DNS phụ, hãy chọn máy chủ tên GoDaddy làm máy chủ tên chính hoặc phụ của bạn. Cập nhật DNS sẽ phụ thuộc vào cách bạn cấu hình DNS phụ.

  • Máy chủ tên GoDaddy làm tập hợp chính: Tất cả các cập nhật DNS sẽ được thực hiện cho bạn và các thư mục thứ hai (tập hợp máy chủ tên của bạn) sẽ nhận chúng.
  • Máy chủ tên GoDaddy làm tập hợp thứ cấp: Máy chủ tên chính của bạn sẽ thực hiện cập nhật DNS và bạn phải cấu hình chúng để gửi thông báo đến máy chủ tên thứ cấp của chúng tôi để nhận các thay đổi.

Để sử dụng DNS phụ, bạn phải sử dụng phần mềm máy chủ DNS để cấu hình bộ máy chủ tên của riêng bạn. Chúng tôi tương thích với phần mềm này:

  • BIND v9.1.0 trở lên
  • NSD
  • Windows Server 2008 trở lên
  • Power DNS

Bạn có thể cấu hình DNS phụ có hoặc không có chữ ký giao dịch (TSIG), bảo mật thông tin liên lạc giữa các tập hợp máy chủ tên. Bộ máy chủ tên của riêng bạn phải hỗ trợ các yêu cầu NOTIFY (thông báo thay đổi vùng) và AXFR (chuyển toàn bộ vùng). Sử dụng thông tin máy chủ chuyển sau trong quá trình cấu hình:

  • 97.74.112.1
  • 97.74.112.2

Bước có liên quan

  • Thiết lập DNS phụ với máy chủ tên GoDaddy làm máy chủ tên chính hoặc phụ .