Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Do I have shared or business hosting?

There are two major types of cPanel hosting - shared hosting and business hosting. If you are not sure what you have, you can find this out in your account manager.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. You will see a list of your web hosting accounts. The example below shows the difference between business hosting and regular shared hosting:
  • Shared Hosting:
   Shared Hosting Example
  • Business Hosting:
   Business Hosting Example

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.