Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Do I have to have an SSL Certificate?

If you plan to accept credit cards for transactions on your Quick Shopping Cart site, either through a payment gateway or using a Point Of Sale (POS) credit card machine, then you must have an SSL Certificate for your site. This is to ensure the security of your site when handling your customers' personal and credit card information.

If you do not plan to accept credit cards through a payment gateway or using a POS, you do not have to have an SSL Certificate.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.