Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Do I need SPF or DKIM validation to send campaigns?

With GoDaddy Email Marketing, in most cases you will get an SPF Pass without needing to change anything on your end. If you don't have an SPF record set up, your campaigns will still deliver really well through GoDaddy Email Marketing. Also, each campaign is signed using our own DKIM signature, and includes Sender ID validation. This allows for full email validation without you needing to ever be involved!

Now, while our SPF covers you for most cases, sometimes delivery can be improved with a little something on your end. If you are experiencing delivery issues (not caused by content), changing your own DNS records for the domain you are using as your sender address may help. You can add the following SPF record to your domain zone files:

v=spf1 include:spf.em.secureserver.net ~all


Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.