Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi có cần sao lưu website WordPress được quản lý không?

WordPress được quản lý sẽ tự động giữ các bản sao lưu có giá trị trong 30 ngày - bạn không cần làm gì để kích hoạt chúng. Đối với tài khoản Pro, cần có Trình cắm công nhân để chạy các bản sao lưu được cài đặt theo mặc định (tài khoản Pro có sẵn ở Hoa Kỳ và Canada).

Cảnh báo: Bản sao lưu chỉ có sẵn cho các gói WordPress được quản lý đang hoạt động. Nếu gói bị xóa do thanh toán không thành công, bạn sẽ cần khôi phục từ bản sao lưu cục bộ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ để có các tùy chọn bổ sung.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin