Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Do I need to change any domain settings when I have my email transferred?

As you upgrade and have your email account transferred to Office 365, if your domain is registered with GoDaddy and you're using our nameservers, you don’t need to do anything during your upgrade.

If your domain is not registered with and using GoDaddy nameservers, you will have to choose how you want your domain updates handled. You may or may not be eligible for the Fully Automated option. In this case, we’ll do all the transferring and editing of your domain DNS nameservers and zone files, during the upgrade.

If you are not eligible for, or don’t wish to choose the Fully Automated option, you will need to manually update your DNS nameservers and zone files. Please pay close attention to communications from SkyKick. We'll send a unique code that must be added to prove ownership of the domain name and intent to use Office 365. You'll need to add cnames required for autodiscover, Skype for Business, and other services. You'll also need to modify the MX record to point the domain to the Office 365 mail server at your upgrade time. If you need assistance, at any point, with setting up your DNS, call our Upgrade Specialists team at 480.463.8838.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.