Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Do my email accounts have virus protection?

Yes. Our email accounts include our state-of-the-art Virus Protection system that automatically blocks infected email message attachments that may damage your computer with destructive viruses. Virus scanning occurs every time our servers receive an incoming attachment. Virus Protection is in place for Workspace Webmail, POP, and IMAP accounts so that any email messages containing an infected attachment are blocked.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.