Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Do you accept payment by check?

GoDaddy no longer accepts physical checks as a payment method.

US customers can pay by eCheck by providing checking/routing account numbers for a US checking account.

To see a full list of the payment options we support on our site, check out Payment Methods We Accept for Purchases. You can also sign up for our Good As Gold program, which is similar to direct transfer, and stores a balance for future purchases.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.