Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Do you charge sales or transaction fees?

Yes. We charge a 2.5% credit card fee (applied to the sum of all products purchased) plus $0.25 per order transaction fee for all orders placed through your reseller site.

If one of your customers purchased a hosting account and email totaling $10, the fee would be as follows:

Credit card fee: $10 * .025 = $0.25
Plus $0.25 transaction fee = $0.50 total sales fees on this order.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.