Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Do you disable any PHP functions on your Linux hosting accounts?

The PHP 5 function register_globals is turned off by default.

To change the status of a function, you can use custom initialization (php5.ini) files. For more information, see What filename does my PHP initialization file need to use?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.