Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Do you need the Signup IP addon?

Most users won’t need to capture the IP of every signup. If you’ve had an issue with spammy signups in the past, or your business simply calls for an extra level of documentation, then the Signup IP add-on is right for you.

The regular signup timestamp, that's collected by default, is usually enough for most other users. But, it can't ever hurt to have an extra level of detail in your record-keeping, if you feel you need it, at all.

Refer here, for instructions on how to set up the Signup IP add-on feature.

And here's more information about signup forms in general.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.