Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Do you offer any blogging software with your hosting accounts?

We offer a number of free blogging tools with our hosting plans including Serendipity, WordPress, and many others. A list of available free blog applications can be viewed in the Application Manager provided with your hosting account.

To view available applications and install your blog using the Application Manager see Install applications for more information.

NOTE:Quick-Install Hosting Applications are only available on paid hosting accounts. You can still install many programs on free hosting accounts, however you need to install them manually.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.