Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Do you offer any pre-made CGI scripts that I can use on my hosting account?

Our Linux Shared Hosting accounts include CGI and come with a form-mailer script. This script accepts information from a form and sends you an email message with that information. To make use of this service a person needs to know how to construct a form using HTML.

For more information about this form-mailer, see Using the CGI Form-Mailer.

Note: CGI is only available on Deluxe and Ultimate Shared Hosting accounts.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.