Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Do you restrict any features in MSSQL 2005?

MSSQL 2005 provides many features which are powerful in an enterprise database environment, but which either aren't applicable or which create security concerns in a shared hosting environment.

Therefore, we restrict the following:

  • Service Broker - A messaging infrastructure that is not applicable in our shared hosting environment.
  • Web Services - We don't allow direct Internet connectivity to our SQL servers, per the security recommendations of Microsoft.
  • Full Text Catalogs — We do not permit users to create additional full text catalogs. The system will create one for each database when it is provisioned. Users may create full text indexes.
  • Reporting Services — We do not allow users to use SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) in the shared environment.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.