Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Do your cPanel shared hosting accounts support email authentication?

We have disabled both of cPanel's built-in email authentication tools: DomainKeys Identified Mail (DKIM) and Sender Policy Framework (SPF).

These features were previously available in our cPanel interface, but never produced any effect on a customers' accounts, so we disabled them. These features work only if the cPanel account itself hosts the domain names' zone files; our cPanel shared hosting accounts do not use this configuration.

If you would like to use SPF records, you can create them through our Domain Manager (more info).

We do not offer a feature for using DKIM email authentication.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.