Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Do your Linux hosting plans support Non-parsed Headers?

No. Our hosting plans do not support non-parsed headers (NPH).

If you have older CGI scripts that are meant to run on apache/1.2, or are known as NPH scripts, then remove any lines that print out the HTTP headers, such as HTTP/1.1 200 OK, and your scripts will work properly.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.